Related Articles

Какви софтвери развиваме во Микросам? Дознај повеќе.

Сигурно сте се запрашале какви софтвери ние развиваме во Микросам. Кои програмски јазици и платформи за развој на истите ги користиме. Во следниот текст ќе…

Blog
Термореактивни и термопластични композити

Современите композити за да ја добијат финалната форма се третираат со температура. Зависно од смолата (матрицата) која ги задржува влакната (зајакнувачи) во посакуваната форма, тие…

Blog
Современи композити: што се и кои се нивните придобивки?

Веројатно, ве интересира што се тоа композитни материјали и зошто токму машините на Микросам се познати по нивно производство? Композитни материјали се составени од два…

Blog