Related Articles

Термореактивни и термопластични композити

Современите композити за да ја добијат финалната форма се третираат со температура. Зависно од смолата (матрицата) која ги задржува влакната (зајакнувачи) во посакуваната форма, тие…

Blog
Композитни плински боци

Честопати во домаќинствата можеме да сретнеме од оние метални, тешки и небезбедни плински боци. Меѓутоа, нивна одлична замена се токму современите плински боци изработени од…

Blog
Водородни т.н. хидроген резервоари

Глобалниот фокус се’ повеќе е насочен кон намалување на штетните емисии и употребата на тн. јаглеродни или фосилни горива. Водородните енергетски ќелии водат кон создавање…

Blog