Related Articles

Meet Aleksandar – Sales Specialist

Александар е веќе 6 години Специјалист за меѓународна продажба во Микросам. Тој е првото лице кое нашите сегашни и потенцијални купувачи го среќаваат при почеток…

People
Meet Mihail – Sales specialist

Запознајте го Михаил кој веќе 7 години е специјалист за меѓународна продажба во Микросам. Во текот на својата кариера ги има посетено најгигантските компании и…

People
Meet Kire – Mechanical engineer

Meet Kire - our mechanical engineer! Kире веќе 10 години како машински инженер во Микросам, успешно ги пласира своите идеи за машини низ светот. Како…

People