Related Articles

Meet Kire – Mechanical engineer

Meet Kire - our mechanical engineer! Kире веќе 10 години како машински инженер во Микросам, успешно ги пласира своите идеи за машини низ светот. Како…

People
Meet Viktorija – Engineer of new technologies and materials

Единствена можност каде инженерите - технолози можат да учат, работат и истражуваат е токму најнапредната лабораторија за современи композити во Микросам. Нашата драга Викторија, може…

People
Meet Mihail – Sales specialist

Запознајте го Михаил кој веќе 7 години е специјалист за меѓународна продажба во Микросам. Во текот на својата кариера ги има посетено најгигантските компании и…

People