Related Articles

Meet Viktorija – Engineer of new technologies and materials

Единствена можност каде инженерите - технолози можат да учат, работат и истражуваат е токму најнапредната лабораторија за современи композити во Микросам. Нашата драга Викторија, може…

People
Meet Aleksandar – Software engineer

Запознајте го Александар, кој е веќе 2 години софтвер инженер во Микросам. Моментално е дел од тимот што работи на развој на софтвер за контрола…

People
Meet Aleksandar – Sales Specialist

Александар е веќе 6 години Специјалист за меѓународна продажба во Микросам. Тој е првото лице кое нашите сегашни и потенцијални купувачи го среќаваат при почеток…

People