Related Articles

Водородни т.н. хидроген резервоари

Глобалниот фокус се’ повеќе е насочен кон намалување на штетните емисии и употребата на тн. јаглеродни или фосилни горива. Водородните енергетски ќелии водат кон создавање…

Blog
Карбонски (јаглеродни) влакна

Карбонските или т.н. јаглеродни влакна се едни од најчестите зајакнувачи кои што се користат на нашите машини за изработка на модерни делови од композити.  Нивните…

Blog
Технологија: Намотување на влакна (Filament Winding)

Како се произведуваат резервоари за гас, цевки, ракети, спортска опрема, плински боци, противпожарни апарати и други производи од современи композити? Најпогодна технологија за производство на…

Blog